Κέντρο Μελέτης για παιδιά Δημοτικού Σχολείου

Στο αναγνωστήριο μας στην Πετρούπολη οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα καθημερινής μελέτης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα στο σχολείο. 

Είναι σημαντικό για εμάς όταν το παιδί φεύγει από το χώρο μας να είναι πλήρως διαβασμένο, ολοκληρώνοντας τα μαθήματά του. 

Παρέχουμε 2 ώρες καθημερινή μελέτη για την Α΄ και Β΄ τάξη, 2 ώρες για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη και 3 ώρες μελέτη για τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Ε΄ και ΣΤ΄, καθώς επίσης και επιπλέον ώρες σε περίπτωση διαγωνισμάτων ή επαναλήψεων, ώστε το παιδί να θυμάται όλα όσα έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τις ώρες της μελέτης, τις διαλέγουμε μετά από συνεννόηση με τους γονείς, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο το καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού.