Επαναλήψεις - Διαγωνίσματα

Οι επαναλήψεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει αλλά και να ανακαλέσει στη μνήμη του όσα έχει μάθει από το σχολείο. Με τη βοήθεια μας λύνουμε τις απορίες που μπορεί να έχει, αλλά ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τις γνώσεις του. Επιπλέον γίνεται προετοιμασία πριν από κάθε διαγώνισμα στο σχολείο μετά από συνεννόηση με τους γονείς, ώστε να βρεθούν οι ώρες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του παιδιού.